Σχολικός Κανονισμός

 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού για αποφυγή τυχόν συνεπειών, πέντε (5) λεπτά νωρίτερα.
 • Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν αξιοπρεπή στάση και δείχνουν σεβασμό στην ιερότητα της στιγμής.
 • Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στις αίθουσες. Τυχόν παρεκκλίσεις προσπαθούν να διευθετούν οι επιμελητές.
 • Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια από το Δ/ντή . Οι απουσίες τους όμως καταχωρούνται.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα παρά μονό με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του σχολείου.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου όπως και οποιαδήποτε συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας & ήχου εντός του σχολικού χώρου.
 • Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγια, επιμελητή) φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.
 • Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του σχολείου για λόγους ασφαλείας.
 • Όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και να προστατεύουμε την περιούσια του σχολείου που ανήκει σε όλους μας. Η οποιαδήποτε φθορά συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαιτίου για την αποκατάστασή της, σε διαφορετική περίπτωση η ζημία επιβαρύνει το ταμείο της μαθητικής κοινότητας.
 • Η λειτουργία του κανονισμού δεν έρχεται να περιορίσει τις ελευθερίες οποιουδήποτε αλλά να βοηθήσει στη διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων, να εδραιώσει τις δημοκρατικές αρχές, το σεβασμό στις ελευθερίες των άλλων και την αρμονική συμβίωση όλων των παραγόντων του σχολείου.