Σύλλογος Καθηγητών

ΜΟΝΙΜΟΙ

Ισπυρίδης Δήμος ΠΕ01 Θεολόγος
Σκενδέρης Δημήτριος ΠΕ01 Θεολόγος
Σαββίδης Σάββας ΠΕ02&ΠΕ01 Φιλόλογος-Θεολόγος
Τσιναρίδης Ευστάθιος ΠΕ01 Θεολόγος
Κωνσταντινίδου Σοφία ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Βουγιουκλής Αθανάσιος ΠΕ16 Βυζαντινής Μουσικής
Κολομπότσιος Νικόλαος ΠΕ20 Πληροφορικής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ

Αλεξοπούλου Σοφία ΠΕ02 Φιλόλογος
Κατσάκη Αναστασία ΠΕ02 Φιλόλογος
Κεραμιδιώτη Κωνσταντίνα ΠΕ02 Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Αικατερίνη ΠΕ04.01 Φυσικός
Μαρκοπούλου Ελένη ΠΕ03 Μαθηματικός
Γραφάκου Μαριάννα ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Αραβιάδης θεολόγος ΠΕ09 Οικονομολόγος
Τσίρης Μιχαήλ ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τρομπούκη Βαΐα ΠΕ02 Φιλόλογος
Μαυρουδής Ιωάννης ΠΕ04.02 Χημικός