Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

Σύλλογος Καθηγητών

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ισπυρίδης Δήμος ΠΕ01 Θεολόγος
Σκενδέρης Δημήτριος ΠΕ01 Θεολόγος
Κωνσταντινίδου Σοφία ΠΕ06 Αγγλικός
Δημητριάδης Γεώργιος ΠΕ11 Γυμναστής
Βουγιουκλής Αθανάσιος ΠΕ16 Βυζαντινής Μουσικής
Κολομπότσιος Νικόλαος ΠΕ20 Πληροφορικής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αλεξοπούλου Σοφία ΠΕ02 Φιλόλογος
Πουγαρίδης Στέφανος ΠΕ02 Φιλόλογος