Σχολική Εφορεία

Συγκρότηση

 Η Σχολική Εφορεία  Εκκλησιαστικών Σχολείων αποτελείται:
  • Από τον εκάστοτε Μητροπολίτη της έδρας του Σχολείου ως πρόεδρο
  • Τέσσερα ευηπόληπτα μέλη της τοπικής κοινωνίας, προτεινόμενα από το  Μητροπολίτη, το  Νομάρχη, το  Δήμαρχο και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής χωρίς ψήφο είναι ο εκάστοτε  Διευθυντής του Σχολείου.

Αρμοδιότητες

Η Σχολική Εφορεία Σχολείων Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 435/24-06-1982  τ.Β.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Αποφασίζει για αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων
  • Αποφασίζει και διενεργεί δαπάνες για τη λειτουργία του σχολείου, όπως για γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμό, ύδρευση, τηλέφωνο, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έκδοση σημειώσεων από παραδόσεις καθηγητών σε θέματα του αναλυτικού προγράμματος, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί βιβλία από τον ΟΕΔΒ ή δεν έχουν υποδειχθεί από το ΥΠΕΠΘ για αγορά αντίστοιχα βιβλία, δαπάνες για μικροκατασκευές και μικροεπισκευές, για μεταφορά μαθητών και λοιπές μικροδαπάνες, αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και των οικοτροφείων τους.
  • Ενεργεί τις εισπράξεις εσόδων του ταμείου της που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές κληροδοσίες, από προσόδους του Ταμείου ή του Σχολείου ή τυχόν προαιρετικές εισφορές Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και από ιδιώτες ή οργανισμούς.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Δακή, η Σχολική Εφορεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας απαρτίζεται  από τα εξής πρόσωπα:

Πρόεδρος: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητος, με αναπληρωτή τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας Αρχιμ. π. Ιουστίνο Μπαρδάκα.

1ο Μέλος: Ο κ. Αντώνιος Σιδηρόπουλος τ. Δ/ντής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Μαστρογιάννη Σπυρίδωνα, συνταξιούχο αστυνομικό.

2ο Μέλος: Ο κ. Σταύρος Γουλάπτσης, Κτηνίατρος της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν. Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ Παντελή Δάφα, συνταξιούχο τραπεζικό υπάλληλο.

3ο Μέλος: Ο κ.  Δημήτριος Ρίζος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Ιωαννίδη, συνταξιούχο της ΔΕΗ.

4ο Μέλος: Ο π. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Ταμπάκη, Δ/ντη των Σχολών ΟΑΕΔ.