Λυκείου

Ενημέρωση Μαθητών Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από το ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικού Λυκείου
 A’ Τάξη B’ Τάξη
Γ’ Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1 Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Λογοτεχνία
4 Λογοτεχνία Λογοτεχνία Φυσική Αγωγή
5 Ιστορία Ιστορία
6 Άλγεβρα Άλγεβρα
7 Γεωμετρία Γεωμετρία
8 Φυσική Φυσική
9 Χημεία Χημεία
10 Βιολογία Βιολογία
11 Αγγλικά Αγγλικά
12 Φυσική Αγωγή Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
13 Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) Φιλοσοφία
14  Ερευνητική Εργασία (Project) Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
15 Φυσική Αγωγή
16  Ερευνητική Εργασία (Project)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων Λειτουργική – Τελετουργική Θέματα Χριστιανικής Ηθικής & Ποιμαντικής Θεολογίας
2 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Εικονογραφία
3 Βυζαντινή Μουσική
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 4)
 
1 Εφαρμογές Πληροφορικής
2 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
3 Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων
4 Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική επιστήμη)

Ιστορία
3 Κοινωνιολογία
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Φυσική Μαθηματικά
2 Μαθηματικά Φυσική
3 Χημεία
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1 Φυσική
2 Χημεία
3 Βιολογία
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 Μαθηματικά
2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3 Ιστορία
4 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
5     Κοινωνιολογία