Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικού Γυμνασίου
Α’  Τάξη Β’  Τάξη Γ’  Τάξη
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
2 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
3 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
4 Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία
5 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
6 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
7 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
8 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
9 Β΄ Ξένη Γλώσσα Β΄ Ξένη Γλώσσα Β΄ Ξένη Γλώσσα
10 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
11 Γεωγραφία Γεωγραφία Βιολογία
12 Βιολογία Φυσική Φυσική
13 Φυσική Χημεία Χημεία
14 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
15 Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική
16 Η Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
17 Βιωματικές Δράσεις-Project Βιωματικές Δράσεις-Project Αγιολογία
18 Στοιχεία Εκκλησιολογίας
19 Ιερές Ακολουθιες