Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

Το Σχολείο

Υπό κατασκευή