Μήνυμα του Διευθυντή

Δανειζόμενος μερικές σκέψεις από τον αείμνηστο Δάσκαλο Ευάγγελο Παπανούτσο, θέλω να ευχηθώ σε όλους, όσους συμμετέχουν στο παιδευτικό έργο, αισιοδοξία, υπομονή και επιμονή για  καλλίκαρπα αποτελέσματα.

«Δάσκαλος δεν είναι εκείνος που μαθαίνει στα παιδιά μας  τα «σχολικά γράμματα», που περιορίζεται στην απλή μετάδοση εξωτερικών γνώσεων, αλλά προσπαθεί  να εισχωρήσει στην ψυχή των παιδιών, να διαμορφώσει αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα: το πνεύμα, το ήθος, τον χαρακτήρα? κομψές λέξεις που εύκολα λέγονται, αλλά δύσκολα εννοούνται?

Στόφα δασκάλου έχει εκείνος που, παραμένοντας ενήλικος, μπορεί να γίνεται παιδί και κάθε χρόνο, με τα νέα παιδιά που έρχονται, να γίνεται ένα νέο παιδί.

Ας προσπαθήσει ο καθένας μας να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στο επίμοχθο αλλά και τόσο ελκυστικό αυτό έργο, ούτως ώστε να έχει καθαρή και ήσυχη τη συνείδησή του έναντι των μαθητών του και του Θεού.

Ο Διευθυντής

Σάββας Αν. Σαββίδης