Πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής 2016

Το Σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα δεξιότητες ζωής κατά το σχολικό έτος 2015-2016, που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.

Δεξιότητες όπως: δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, επικοινωνία και συνεργασία, ιδιότητα του πολίτη, σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους.

Συμμετείχαμε στην ως άνω δράση, προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να γίνουν ενεργοί, ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες, ενεργοί και υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους και τις κοινωνίες που ζουν.

το Σχολείο μας επισκέφθηκε ο συνεργάτης του British Council στη Φλώρινα, κ. Κώστας Στεργίου, 3 φορές για συνολικά έξι διδακτικές ώρες και υλοποίησε το πρόγραμμα με τα παιδιά των τάξεων α?, β?, γ? γυμνασίου & Α? Λυκείου ως εξής: 1η συνάντηση: σχεδιασμός, οργάνωση δράσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στις 11/03/2016, 2η συνάντηση: εφαρμογή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου για 2 διδακτικές ώρες στις 16/03/2016 και 3η συνάντηση: εφαρμογή για 2 διδακτικές ώρες και στη συνέχεια έλεγχος, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στις 23/03/2016.

Τα οφέλη πολλαπλά, όπως τα ζήσαμε και εμείς, μετά την εφαρμογή του προγράμματος στο Σχολείο μας:

α) ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή των παιδιών ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις,

β) τους έδωσε βήμα και λόγο στο σχολείο και δυνητικά στην κοινωνία,

γ) τους έδωσε τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, αναπτύσσοντας την εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την κατανόηση των υποχρεώσεών τους, ενώ ταυτόχρονα τους προετοίμασε για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως ενήλικες κι εργαζόμενοι.

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...