ΔΡΑΣΗ: «Εμβάθυνση στην ιστορία του Εκκλ/κού Σχολείου και της Εκκλ/κής Εκπ/σης»

Η ίδρυση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού σχολείου στη Φλώρινα προέκυψε κυρίως, από την έλλειψη μορφωμένων ιερέων οι οποίοι θα μπορούσαν να τελούν τις ιερές ακολουθίες και τα ιερά μυστήρια και να κηρύττουν σωστά τα ιερά Ευαγγέλια. Επίσης, έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι εχθροί της Εκκλησίας οι οποίοι λόγω της έλλειψης μόρφωσης, έβρισκαν πρόσφορο έδαφος για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους.

Υπήρχε όμως και άλλος λόγος ίδρυσης Εκκλησιαστικού Σχολείου που είναι εθνικός. Η Φλώρινα είναι παραμεθόρια και συνορεύει με δύο κράτη και σύμφωνα με την άποψη του μακαριστού Μητροπολίτη Αυγουστίνου, έπρεπε οι κληρικοί της να μην υστερούν έναντι των κληρικών των γειτονικών κρατών.

Με την ιστορία των  Σχολείων και τα παραπάνω θέματα ασχολήθηκε η εν λόγω δράση που ορίστηκε με την απόφαση υπ. αρ. 145962/Θ2/17-9-2015 της Δνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Εκκλ/κης Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής και πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ? Γυμνάσιο Φλώρινας. Κύριο μέρος της Δράσης αποτέλεσε η έρευνα. Αρχικά ερευνήθηκαν διεξοδικά τα βιβλία Πράξεων του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ? Γενικού Λυκείου Φλώρινας από το έτος 1978 και εξής. Κατόπιν ερευνήθηκε το Σχολικό Αρχείο και βρέθηκαν έγγραφα σχετικά με τις ενέργειες του Μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου που αφορούσαν την ίδρυση του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου, την ίδρυση του Εκκλησιαστικού Λυκείου και τους λόγους που πρέπει να γίνει αυτό. Επίσης, βρέθηκαν έγγραφα με τις προσπάθειες για την εγγραφή μαθητών αλλά και την ανοικοδόμηση Ιερατικής Σχολής σε νεόκτιστο κτήριο. Αναζήτηση οικοπέδου και χρηματοδότηση. Προτάσεις, τρόποι και κίνητρα που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των νέων για τα Εκκλησιαστικά εκπαιδευτήρια. Συστάσεις της Ι. Μητροπόλεως προς τους ιερείς για αναγγελίες εγγραφών.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο Αρχείο του Σχολείου και συγκεντρώθηκε υλικό που αφορά την ίδρυση και επάνδρωση του Σχολείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, τον αριθμό των μαθητών, την επίδοση, την προαγωγή και αποφοίτηση, τις μαθητικές εκδηλώσεις.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε όλη την εργασία.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός

Δρ. Δήμος Ισπυρίδης ΠΕ01

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...