11/9: Απολύμανση

Την Παρασκευή 11/9/2020, πριν από την προσέλευση των μαθητών και την έναρξη των μαθημάτων, καλέσαμε στο Σχολείο μας εξειδικευμένο συνεργείο της Hygiene Service για να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες μικροβιοκτονίας σε όλες αίθουσες της σχολικής μονάδας μας (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικής-πληροφορικής κ.ο.κ.), στα πλαίσια της τήρησης των πρωτοκόλλων διασφάλισης της υγιεινής μαθητών και εκπαιδευτικών, από τους κινδύνους της πανδημίας covid-19.

Μικροβοκτονία

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...