6/9: Έναρξη μαθημάτων 2020-2021

έναρξη-χειμερινό-εξάμηνο-

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.114932/ΓΔ4/3-9-2020 (ΦΕΚ 3710/τ.Β’/6-9-2020)

απόφαση της Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ, κας Σ. Ζαχαράκη, ως ημερομηνία έναρξης

των μαθημάτων των σχολικών μονάδων της Δ.Ε.

ορίζεται η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...