20/6: Απολογισμός-προτάσεις βελτίωσης Θ.Ε.

Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2019 υλοποιήθηκε στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Φλώρινας η Θεματική εβδομάδα, «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ» σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου. Στη Θεματική εβδομάδα συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσοντας θέματα και από τους τέσσερεις άξονες. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα σχολικά βιβλία, διαφάνειες, παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό του εργαστηρίου φυσικών επιστημών καθώς και οι υπολογιστές του σχολείου. Μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν το προτεινόμενο από το  ΥΠΠΕΘ αλλά και υλικό παραχθέν από τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές, κατά τη διαδικασία της υλοποίησης. Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, συμμετείχαν στη διαδικασία, εργάστηκαν και συνεργάστηκαν και, όπως φάνηκε από κάποια φύλλα εργασίας, αποκόμισαν γνώσεις και ίσως μια διαφορετική θεώρηση κάποιων θεμάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου πραγματοποιήθηκαν και τέσσερεις  δίωρες παρουσιάσεις από φορείς με θέματα που προσέγγιζαν και τους τέσσερεις θεματικούς άξονες. Στη Θεματική εβδομάδα συμμετείχαν συνολικά δεκαπέντε (15) καθηγητές και φυσικά όλοι οι μαθητές.

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

 Η υλοποίηση της Θεματικής εβδομάδας, όπως είναι λογικό, διέκοψε τη μαθησιακή λειτουργία. Αναπόφευκτα, προέκυψε μία «χαλάρωση» των μαθητών και απαιτήθηκε ένα διάστημα προσαρμογής, ώστε να επανέλθουν στους «σχολικούς ρυθμούς». Στα πλαίσια αυτής της διαπίστωσης προτείνεται η Θεματική εβδομάδα να μετατραπεί σε Θεματικό μήνα και να αφιερωθούν τέσσερεις ή πέντε μέρες σε διάστημα τεσσάρων ή πέντε συνεχόμενων εβδομάδων για την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, προτείνεται την πρώτη εβδομάδα να διατεθεί η Δευτέρα για την υλοποίηση του προγράμματος, τη δεύτερη εβδομάδα να διατεθεί η Τρίτη κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο θα επέλθει απώλεια μίας ημέρας την εβδομάδα και η μαθησιακή διαδικασία δε θα διακοπεί. Επίσης, οι διδακτικές ώρες που θα απωλεσθούν θα είναι οι ελάχιστες ανά μάθημα.

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...