13/6: Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δθμιας

Λαμβάνοντας υπόψιν την εγκύκλιο με υπ. αρ. Πρωτ.: 188142/ΓΔ4/02-11-2017 καθώς και την πράξη 6η /27-11-2017 του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΕΛ-Γ Φλώρινας το σχολείο μας υπέβαλε αίτηση για να υλοποιήσει το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με θέμα «Αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων (λεκανών απορροής) της πόλης της Φλώρινας».

Το πρόγραμμα έλαβε την έγκριση  από τη ΔΔΕ Φλώρινας σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 6269/12-01-2018 Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού Έτους 2017-2018 με συντονιστή τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό Μαυρουδή Ιωάννη (ΠΕ04.02) υποστηριζόμενο από τους Κολομπότσιο Νικόλαο (ΠΕ20) και Σαββίδη Σάββα (ΠΕ02). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι εξής μαθητές:

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

  • Δουλγερίδης Ιωάννης, 2) Ιμβριώτης Δημήτριος, 3) Κελεπούρης Γεώργιος, 4) Κοβάτσης Απόστολος, 5) Νάκος Γεώργιος, 6) Νάκος Παντελεήμων.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

  • Αποστόλου Φώτιος, 2) Δαμιανόπουλος Ελευθέριος, 3) Δουλγερίδης Γεώργιος

Στη πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στο διαδίκτυο καθώς και στα σχολικά βιβλία σχετικά με το κύκλο του νερού και τις βροχοπτώσεις στη περιοχή της Φλώρινας. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου χημείας του  σχολείου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις pHκαι θερμοκρασίας των νερών του Σακουλέβα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφηκαν, οργανώθηκαν και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος excel. Κατόπιν οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις λεκάνες απορροής, έμαθαν να τις αναγνωρίζουν από τη μορφολογία του εδάφους και μελέτησαν αεροφωτογραφίες της περιοχής. Συζητήσαν τη σπουδαιότητά τους και το ρόλο τους στο ισοζύγιο του νερού, στο περιβάλλον αλλά και στη ζωή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Έγινε φανερή η ανάγκη για την αειφόρο ανάπτυξη και συζητήθηκαν αναλυτικά οι σκοποί της, επάρκεια πόσιμου νερού, επάρκεια νερού για άλλες χρήσεις, προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πλημμυρών και ξηρασίας. Το υλικό που προέκυψε παρουσιάστηκε στους υπόλοιπους μαθητές και οι προβληματισμοί που τέθηκαν συζητήθηκαν εκτενώς. Το παραχθέν υλικό διανεμήθηκε στα αδελφά εκκλησιαστικά σχολεία καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του ανωτέρω προγράμματος:

Πρόγραμμα

Δείτε εδώ και τη σχετική Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος:

Περιβαλλοντικό.2018

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...