Διακαιολογητικά Εγγραφών-Μετεγγραφών 2015-2016

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι εγγραφές αλλοδαπών θα πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, ενώ οι μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό ή άλλου τύπου σχολείο θα πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Μαρτίου 2016, με βασική προϋπόθεση ότι το σχολείο υποδοχής θα αναλαμβάνει την αναπλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών/τριών:

1. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών/τριών είναι τα ακόλουθα:

 • Σχετική αίτηση (του κηδεμόνα εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος).
 • Απολυτήριος τίτλος ή ενδεικτικό σπουδών.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.

Στην περίπτωση μετεγγραφής, υποβάλλεται υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η βαθμολογία του ενδιαφερόμενου κατά μάθημα, καθώς και η αγωγή.

2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή αλλοδαπών είναι τα ακόλουθα:

 • Σχετική αίτηση (του κηδεμόνα εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος).
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών, επίσημα θεωρημένο για τη γνησιότητά του με τη σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» για τις χώρες της Ε.Ε. ή από διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσης του μαθητή.
 • Επίσημη μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από επίσημο μεταφραστή ή από δικηγόρο.
 • Αντιστοιχία τίτλου και αναγωγή βαθμολογίας σε 20βαθμη κλίμακα από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, ότι συναινεί στην ένταξή του σε μικρότερη τάξη από την τάξη ένταξης, στην περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.
 • Στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση από επίσημο φορέα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
 • Συστατική επιστολή Ορθοδόξου Μητροπολίτη της χώρας προέλευσης.

Άδεια παραμονής στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από χώρα εκτός Ε.Ε.

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...

1 σκέψη για “Διακαιολογητικά Εγγραφών-Μετεγγραφών 2015-2016

 1. Ειδοποίηση προσθήκης: Εγγραφές-Μετεγγραφές Μαθητών Σχολικού Έτους 2015-2016 | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας