13.2 Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9.2)

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού (8 Απρίλιου 1798 – 9 Φεβρουαρίου 1857), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1384/24/04/2017) καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας .

Η θεσμοθέτηση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας ορίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ύστερα από μια ιδέα και μια πρόταση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ιταλίας, που αναδεικνύει την ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας, καθώς η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός συνιστούν την ουσία του Ελληνισμού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια.

Οι φιλόλογοι του Σχολείου μας παρουσίασαν ποικίλο οπτικο ακουστικό υλικό, με δικό τους σχολιασμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της γλωσσικής μας εκπαίδευσης. Ακολούθησε αναφορά στη μητρική γλώσσα, ως το σπουδαιότερο κομμάτι του πολιτισμού ενός λαού.Παρουσιάσθηκαν, επίσης, στοιχεία των διάφορων ελληνικών διαλέκτων. Στο τέλος έγινε συζήτηση για τη σημασία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο σύγχρονο σχολείο.

 

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...