Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

Teachers 4 Europe 2017-18

O εκπ/κος ΠΕ02&ΠΕ01 και Δντης του ΓΕΕΛ-Γ Φλώρινας, κ. Σάββας Σαββίδης, έχει επιλεγεί ως υποψήφιος Τeacher4Europe (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην εκπαιδευτική δράση «Teachers4Europe 2017-18» που ξεκίνησε το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.

Σύμφωνα και με τον διττό χαρακτήρα της δράσης: 1) αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και 2) αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν, έχει ξεκινήσει τη σχετική επιμόρφωση, υπό την καθοδήγηση του Ambassador των Teachers4Europe Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα για τη φιλοσοφία της εν λόγω δράσης, διαβάστε παρακάτω…

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. O απώτερος σκοπός βέβαια είναι να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο.

Γι αυτό το λόγο, προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας πραγματικά πρωτότυπης και καινοτόμας εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο “Teachers 4 Europe”, που στην πρώτη πιλοτική της εφαρμογή για το έτος 2011 – 2012 επιμόρφωσε 97 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην δεύτερη για το έτος 2012-2013 άλλους 79.
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο ήταν ότι περίπου 2.500 μαθητές τη μια χρονιά και 2000 την άλλη συμμετείχαν ενεργά με βιωματικό τρόπο στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις τους.

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι διττός. Πρώτον, να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Επιπρόσθετα, να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Σε αυτή την προσπάθεια η παρούσα πύλη καλείται να συνεισφέρει ενεργά καθώς στόχος της είναι να καλύψει το κενό διάχυσης των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe”. Έτσι θα αποτελέσει μια σημαντική πύλη ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών που ήδη συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον στη δράση αυτή όσο και μεταξύ ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Καλή σας πλοήγηση,

Πάνος Καρβούνης
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα