Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

17.10 Εκπαιδευτική Επίσκεψη Νυμφαίο, Κλεισούρα, Βίτσι

H εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νυμφαίο (Αρκτούρος), Κλεισούρα (Ι.Μ. Γενεσίου Θεοτόκου-Μνήμα Αγίας Σοφίας), Βίτσι-Καστοριά (Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διαθεματικής δράσης των εκπαιδευτικών θεολογίας (ΠΕ01) και Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11). Εστιάσε στην εμβάθυνση της πίστης μαθητών και εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές, μέσω του συνδυασμού: 1) επίσκεψης σε σημαντικές μονές και προσκύνησης σημαντικών μορφών της πίστης μας και 2) βιωματικής προσέγγισης της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας της Δυτικής Μακεδονίας όσο και άντλησης κατάλληλων μηνυμάτων από αυτή.

Δημήτριος Σκενδέρης, ΠΕ01-Θεολόγος