27.1 Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, αφιερώθηκαν δύο διδακτικές ώρες, προκειμένου να γίνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η Ιαναουαρίου εκάστου έτους, ως ημέρα μνήμης των…