23.01: Επιμόρφωση Διευθυντών στη θεματική «Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»

Λάβαμε μέρος στο τετράωρο επιμορφωτικό σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στο σχολείο και εστίαση στα εξής ζητήματα: α) Διεύθυνση και ηγεσία στην εκπαίδευση…