Πληροφορίες

Λειτουργία και των τριών ομάδων προσανατολισμού στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

(ΦΕΚ 3129/2012 – Αριθμ.137142/Α2) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.Φύλλου 3129 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. 137142/Α2 (6) Λειτουργία και των τριών (3) ομάδων προσανατολισμού στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας…

Γενικά

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας λειτουργεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην μονάδα διδάσκουν εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές που επιλέγονται από ειδικό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας με κριτήρια επιστημονικά, ψυχοπαιδαγωγικά…