Σχολική Βιά-Εκφοβισμός

Σχολική βία, Εκφοβισμός και Παραβατικές Συμπεριφορές: το «bullying» και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής του

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κωνσταντινίδου Σοφία Μαθητές που πήραν μέρος στην εργασία: Βίτκας Νικόλαος Δημητρίου Δημήτριος Κατηκαρίδης Ανέστης π. Δράκος Ανδρέας π. Γεωργιάδης Γεώργιος Τίτλος: «Σχολική βία, Εκφοβισμός και Παραβατικές Συμπεριφορές ?το «bullying» και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής του». Περιεχόμενα 1.Ορισμός Εκφοβισμού…