Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.). Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016. Πιο αναλυτικά: Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από…

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

Εγκύκλιος Φ.251/205660/Α5/15-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΠΓΔ4653ΠΣ-Υ0Ω) του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143-Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α), ορίζονται τα εξής: Α) Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή…

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Σχ. Έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 151391/Δ2/28-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα για τα εξής μαθήματα : Νεοελληνική Λογοτεχνία…