Περιβαλλοντικά

Αναπτύσσω οικολογική συνείδηση 2010-2011

Συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή και τίτλο: «Αναπτύσσω οικολογική συνείδηση». Υπεύθυνος καθηγητής: Ευθύμιος Νικολακόπουλος (ΠΕ01) (Περισσότερο υλικό στο blog του σχολείου) Ακολουθήστε μας και διαδώστε…