Χωρίς κατηγορία

«Τυφλό» σύστημα πληκτρολόγησης

Οι μαθητές μας εξασκούνται με το πρόγραμμα Ramtype στο τυφλό συστήματος πληκτρολόγησης. Το «τυφλό σύστημα» απελευθερώνει την επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή. Επιταχύνοντας τη διαδραστικότητα μας, αποκτούμε αυτοπεποίθηση και καλύτερο έλεγχο στην επαφή μας με τον υπολογιστή εστιάζοντας στις εφαρμογές του…